Hotel Het Kosthuys Privacy Reglement

Hotel Het Kosthuys hecht groot belang aan de bescherming van je privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. Aanmelding met persoonsgegevens

Er zijn twee manieren waarop je met je persoonsgegevens kunt aanmelden: via ons contactformulier en via de reserveringen.

 1. Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder je uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Hotel Het Kosthuys daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Je persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

 1. Automatisch gegenereerde informatie

Hotel Het Kosthuys verzamelt geen automatisch gegenereerde informatie anoniem over je surfgedrag tijdens het gebruik van de website van Hotel Het Kosthuys.

 1. Doeleinden

Hotel Het Kosthuys verzamelt en gebruikt je persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
•ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen (Google Analytics);
•het reserveringssysteem

 1. Gebruik door Hotel Het Kosthuys

Hotel Het Kosthuys gebruikt de automatisch gegenereerde informatie alleen voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken (Google Analytics).
De persoonsgegevens die door gebruikers worden opgegeven in het contactformulier  of reserveringsformulier worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen over het betreffende bericht of reserveringen in orde te maken.

 1. Gebruik door derden

De persoonsgegevens worden door Hotel Het Kosthuys niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

 1. Klikgedrag en Cookies

Alle gegevens van het klikgedrag worden uitsluitend gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek via Google Analytics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies, Hotel Het Kosthuys heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd voor anonimiteit, ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics staat uit en Hotel Het Kosthuys maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics op haar website.

De website van Hotel Het Kosthuys maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies voor beheerders van de website. Dit wordt gedaan om hun instellingen te behouden zodat het gebruik van de website wordt vergemakkelijkt.

 1. Beveiliging

Hotel Het Kosthuys heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Bewaren van gegevens

Alle persoonsgegevens die via het contactformulier op deze website worden ingevuld, blijven maximaal 30 dagen bewaard in de database en worden daarna automatisch verwijderd.

 1. Links naar andere websites

De website van Hotel Het Kosthuys kan (hyper)links bevatten waarmee je de website van Hotel Het Kosthuys verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. Hotel Het Kosthuys heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op deze websites van derden is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Hotel Het Kosthuys zijn verkregen. Hotel Het Kosthuys accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 1. Sirvoy en Google Analytics

Hotel Het Kosthuys maakt gebruik van de diensten van Google Analytics en Sirvoy(reserveringen.
Privacy Beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Privacy Beleid van Sirvoy:

12.Wijzigingen Privacy Reglement

Hotel Het Kosthuys behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Hotel Het Kosthuys je persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt Hotel Het Kosthuys dit op haar website.

 1. Vragen en/of bezwaar gebruik persoonsgegevens

Indien je klachten hebt over het privacy beleid van Hotel Het Kosthuys of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van je gegevens dan kun je een e-mail sturen naar: info@het-kosthuys.nl of een brief sturen naar Hotel Het Kosthuys, Markt 58, 4695 CH, Sint Maartensdijk, Zeeland. Indien je wilt weten welke persoonsgegevens Hotel Het Kosthuys over je hebt vastgelegd of als je persoonsgegevens wilt wijzigen dan kun je een e-mail sturen naar: info@het-kosthuys.nl of een brief sturen naar Hotel Het Kosthuys, Markt 58, 4695 CH, Sint Maartensdijk, Zeeland

Scroll naar boven